• Category

  • Materi Kuliah

    --[Semester V]--
  • The Last Post

  • Advertisements

Mengoperasikan HR

Mengoprasikan HR

Listing :

<hr align=”center” style=”background-color:red;” size=”80″ width=”200″>
<hr align=”center” style=”background-color:white;” size=”80″ width=”200″>
<font align=”center” size=”5″ color=”red”> <b>Indonesiaku</b> </font>

Hasil :

 


 


INDONESIAKUTM

 

Advertisements

AlJabar Boolean

Aljabar Boolean

  • Misalkan terdapat

–         Dua operator biner: + dan ×

–         Sebuah operator uner: ’.

–         B : himpunan yang didefinisikan pada opeartor +, ×, dan ’

–         0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B.

Tupel

(B, +, ×, ’)

disebut aljabar Boolean jika untuk setiap a, b, c Î B berlaku aksioma-aksioma atau postulat Huntington berikut:

1. Closure:          (i)  a + b Î B

(ii) a × b Î B

2. Identitas:         (i)  a + 0 = a

(ii) a × 1 = a

3. Komutatif:      (i)  a + b = b + a

(ii)  a × b = b . a

4. Distributif:      (i)   a × (b + c) = (a × b) + (a × c)

(ii)  a + (b × c) = (a + b) × (a + c)

5. Komplemen[1]:  (i)  a + a’ = 1

(ii)  a × a’ = 0

  • Untuk mempunyai sebuah aljabar Boolean, harus diperlihatkan:

1.    Elemen-elemen himpunan B,

2.    Kaidah operasi untuk operator biner dan operator uner,

3.    Memenuhi postulat Huntington.
Continue reading

Polymorphic Virus

TUGAS

SISTEM KEAMANAN KOMPUTER

TENTANG

POLYMORPHIC VIRUS

Kelompok II :

–         Ramdhani Budiman

–         M. Suciyatna

–         A. Machromi Nur

Sejarah

1990: Virus Exchange, Buku tentang virus, dan gebyar antivirus. Dari Bulgaria muncul sebuah virus yang dapat menukar kode dan mengubah tujuannyaa sendiri, namanya adalah virus exchange (VX) BBS. Mark Ludwig mencatatkan diri sebagai penulis yang menerbitkan buku tentang virus. IBM, McAfee, Digital Dispatch, dan Iris mengeluarkan antivirus arena baru dalam bisnis TI, pembuatan program (toolkit) antivirus. Pada tahun ini varian virus yang beredar makin banyak dan hebat. Salah satunya adalah virus kombinasi yang kemampuannya tidak hanya sekedar bersembunyi (stealth virus), tapi juga mampu melakukan pengubahan sendiri strukturnya untuk mengecoh program antivirus (polymorphic virus) dan menginfeksi dua jenis ektensi popular, yaitu *EXE dan *COM sekaligus menginfeksi boot sector.

 

 

Polymorphic Virus

Virus yang dirancang untuk mengecoh program antivirus, artinya virus ini selalu berusaha agar tidak dikenali oleh antivirus dengan cara selalu mengubah strukturnya setiap kali selesai menginfeksi file / program lain.

Necropolis A/B, menginfeksi file *EXE dan *COM, panjang file 1963 bytes, karakteristik menetap di memori, ukuran dan virus tersembungyi, terenkripsi dan dapat mengubah struktur. Nightfall, menginfeksi file *EXE, panjang file 4554 bytes, karakteristik menetap di memori, ukuran dan virus tersembunyi, memiliki pemicu, terenkripsi dan dapat mengubah struktur, dll.

1991 Virus Polymorphic pertama, Tequila, muncul di Swiss. Virus ini dapat mengubah dirinya untuk menghindari deteksi.

 

 

Continue reading

Kisah Bumi Dan Langit

Adapun terjadinya peristiwa Israk dan Mikraj adalah kerana bumi merasa bangga dengan langit. Berkata dia kepada langit, “Hai langit, aku lebih baik dari kamu kerana Allah S.W.T. telah menghiaskan aku dengan berbagai-bagai negara, beberapa laut, sungai-sungai, tanam-anaman, beberapa gunung dan lain-lain.

“ Berkata langit, “Hai bumi, aku juga lebih elok dari kamu kerana matahari, bulan, bintang-bintang, beberapa falah, buruj, ‘arasy, kursi dan syurga ada padaku.” Berkata bumi, “Hai langit, ditempatku ada rumah yang dikunjungi dan untuk bertawaf para nabi, para utusan dan arwah para wali dan solihin (orang-orang yang baik).

“ Bumi berkata lagi, “Hai langit, sesungguhnya pemimpin para nabi dan utusan bahkan sebagai penutup para nabi dan kekasih Allah seru sekalian alam, seutama-utamanya segala yang wujud serta kepadanya penghormatan yang paling sempurna itu tinggal di tempatku. Dan dia menjalankan syari’atnya juga di tempatku.

Continue reading

KAMAR-KAMAR DI SYURGA

Rasulullah S.A.W pernah bersabda bahawa di dalam syurga itu terbahagi dalam kamar-kamar. Dindingnya tembus pandang dengan hiasan di dalamnya yang sangat menyenangkan. Di dalamnya pula terdapat pemandangan yang tidak pernah dilihat di dunia dan terdapat satu hiburan yang tidak pernah dirasakan manusia di dunia.

“Untuk siapa kamar-kamar itu wahai Rasulullah S.A.W?” tanya para sahabat.

“Untuk orang yang mengucapkan dan menyemarakkan salam, untuk mereka yang memberikan makan kepada yang memerlukan, dan untuk mereka yang membiasakan puasa serta solat di waktu malam saat manusia lelap dalam mimpinya.”

“Siapa yang bertemu temannya lalu memberi salam, dengan begitu ia berarti telah menyemarakkan salam. Mereka yang memberi makan kepada ahli dan keluarganya sampai berkecukupan, dengan begitu berarti termasuk orang-orang yang membiasakan selalu berpuasa. Mereka yang solat Isya’ dan Subuh secara berjemaah, dengan begitu bererti termasuk orang yang solat malam di saat orang-orang sedang tidur lelap.” Begitu Nabi menjelaskan sabdanya kepada sahabatnya.

—==00==—

MANUSIA BERHADAPAN DENGAN ENAM PERSIMPANGAN

Abu Bakar r.a. berkata, ” Sesungguhnya iblis berdiri di depanmu, jiwa di sebelah kananmu, nafsu di sebelah kirimu, dunia di sebelah belakangmu dan semua anggota tubuhmu berada di sekitar tubuhmu. Sedangkan Allah di atasmu. Sementara iblis terkutuk mengajakmu meninggalkan agama, jiwa mengajakmu ke arah maksiat, nafsu mengajakmu memenuhi syahwat, dunia mengajakmu supaya memilihnya dari akhirat dan anggota tubuh menagajakmu melakukan dosa. Dan Tuhan mengajakmu masuk Syurga serta mendapat keampunan-Nya, sebagaimana firmannya yang bermaksud, “….Dan Allah mengajak ke Syurga serta menuju keampunan-Nya…”

Siapa yang memenuhi ajakan iblis, maka hilang agama dari dirinya. Sesiapa yang memenuhi ajakan jiwa, maka hilang darinya nilai nyawanya. Sesiapa yang memenuhi ajakan nafsunya, maka hilanglah akal dari dirinya. Siapa yang memenuhi ajakan dunia, maka hilang akhirat dari dirinya. Dan siapa yang memenuhi ajakan anggota tubuhnya, maka hilang syurga dari dirinya. Dan siapa yang memenuhi ajakan Allah S.W.T., maka hilang dari dirinya semua kejahatan dan ia memperolehi semua kebaikan.”

Iblis adalah musuh manusia, sementara manusia adalah sasaran iblis. Oleh itu, manusia hendaklah sentiasa berwaspada sebab iblis sentiasa melihat tepat pada sasarannya.

—==00==—

BINATANG YANG BERNAMA HURAISY

Dikisahkan dalam sebuah kitab bahawa apabila tiba hari kiamat nanti maka akan keluar seekor binatang dari neraka Jahannam yang digelar Huraisy, yang mana panjangnya ialah jarak antara langit dan bumi dan lebarnya pula dari timur hingga ke barat.

Apabila ia keluar maka malaikat Jibril a.s berkata, “Wahai Huraisy, kamu hendak ke mana dan kamu hendak mencari siapa?”

Lalu berkata Huraisy : “Aku mencari lima jenis orang .”

1. Orang yang tidak mengerjakan solat.

2. Orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat.

3. Orang yang mendurhakai kedua orang tuanya.

4. Orang yang suka minum arak.

5. Orang yang sangat suka bercakap-cakap dalam masjid hal dunia.

–==00==–